Právní služby Advokátní kancelář Switat poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech: Trestní právo obhajoba v trestním řízení (přípravné řízení, první instance, odvolání, dovolání, ústavní stížnost...) - zastupování poškozeného v trestním řízení - právní poradenství Správní právo (cizinecké a azylové právo) komplexní zastupování před orgány státní správy (zejména Inspektoráty cizinecké policie, MVČR) zastupování cizinců ve věci jejich žádosti o povolení k pobytu a vízum, v řízení o ukončení pobytu, správním vyhoštění, zajištění a azylovém (zajištění podkladů, sepis žádosti, zastupování v řízení) přestupky a jiné správní delikty správní žaloby, kasační stížnosti - zastupování ve všech řízeních u katastrálního úřadu zastupování ve všech řízeních u živnostenského úřadu zastupování v řízeních o kontrolách jednotlivých státních úřadů (finanční úřad, Česká inspekce životního prostředí, úřad práce atd.) zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince -všeobecné právní poradenství Obchodní právo - zpracování smluv (kupní, o dílo, o prodeji podniku, mandátní..) - zpracování podání k soudu (žaloby, návrh na vydání platebního rozkazu…) - vymáhání pohledávek zakládání všech druhů obchodních společností a družstev (kompletní právní pomoc včetně zastupování u notáře) živnostenského úřadu a v rejstříkovém řízení u příslušného soudu), zápisy, změny a výmazy v obchodním rejstříku zastupování v občanském soudním a rozhodčím řízení směnečné právo insolvenční právo právní analýzy úschova peněz z kontraktů (viz. Další služby) kompletní zastupování úpadce i věřitelů v insolvenčním řízení likvidace obchodních společností všeobecné poradenství v obchodním právu komplexní právní poradenství právnickým osobám na základě mandátní smlouvy zvýšení a snížení základního kapitálu obchodních společností Přeměny obchodních společností (např. změna s.r.o. na a.s., fúze a rozdělení obchodních společností, převod jmění na společníka) Občanské právo zpracování podání k soudu (žaloby, návrh na vydání platebního rozkazu…) vymáhání pohledávek - zpracování smluv (nájemní,kupní, o půjčce, o dílo, darovací...) - náhrada škody a bezdůvodné obohacení - exekuce a výkon rozhodnutí - převody nemovitostí (včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí) - odpovědnost za vady a reklamace - spotřebitelské smlouvy a práva spotřebitelů - právní analýzy zastupování v občanském soudním řízení a rozhodčím řízení Pracovní právo právní služby při vzniku, změně a zániku pracovního poměru (pracovní smlouva, výpověď…) - dohody o provedení práce a o pracovní činnosti - náhrada škody Rodinné právo - zastupování v řízení o rozvodu manželství - popření otcovství, určení otcovství - vypořádání společného jmění manželů

Právní službyAdvokátní kancelář Switat poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:Trestní právo


 1. -obhajoba v trestním řízení (přípravné řízení, první instance, odvolání, dovolání, ústavní

stížnost...)

- zastupování poškozeného v trestním řízení

- právní poradenstvíSprávní právo (cizinecké a azylové právo)


 1. -komplexní zastupování před orgány státní správy (zejména Inspektoráty cizinecké policie, MVČR)

 2. -zastupování cizinců ve věci jejich žádosti o povolení k pobytu a vízum, v řízení o ukončení pobytu, správním vyhoštění, zajištění a azylovém (zajištění podkladů, sepis žádosti,

zastupování v řízení)

 1. -přestupky a jiné správní delikty

 2. -správní žaloby, kasační stížnosti

- zastupování ve všech řízeních u katastrálního úřadu

 1. -zastupování ve všech řízeních u živnostenského úřadu

 2. -zastupování v řízeních o kontrolách jednotlivých státních úřadů (finanční úřad, Česká inspekce životního prostředí, úřad práce atd.)

 3. -zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

 4. -zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince

-všeobecné právní poradenstvíObchodní právo


- zpracování smluv (kupní, o dílo, o prodeji podniku, mandátní..)

- zpracování podání k soudu (žaloby, návrh na vydání platebního rozkazu…)

- vymáhání pohledávek

 1. -zakládání všech druhů obchodních společností a družstev (kompletní právní pomoc včetně zastupování u notáře)

 2. -živnostenského úřadu a v rejstříkovém řízení u příslušného soudu), zápisy, změny a výmazy v obchodním rejstříku

 3. -zastupování v občanském soudním a rozhodčím řízení

 4. -směnečné právo

 5. -insolvenční právo

 6. -právní analýzy

 7. -úschova peněz z kontraktů (viz. Další služby)

 8. -kompletní zastupování úpadce i věřitelů v insolvenčním řízení

 9. -likvidace obchodních společností

 10. -všeobecné poradenství v obchodním právu

 11. -komplexní právní poradenství právnickým osobám na základě mandátní smlouvy

 12. -zvýšení a snížení základního kapitálu obchodních společností

 13. -Přeměny obchodních společností (např. změna s.r.o. na a.s., fúze a rozdělení obchodních společností, převod jmění na společníka)Občanské právo


 1. -zpracování podání k soudu (žaloby, návrh na vydání platebního rozkazu…)

 2. -vymáhání pohledávek

- zpracování smluv (nájemní,kupní, o půjčce, o dílo, darovací...)

- náhrada škody a bezdůvodné obohacení

- exekuce a výkon rozhodnutí

- převody nemovitostí (včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí)

- odpovědnost za vady a reklamace

- spotřebitelské smlouvy a práva spotřebitelů

- právní analýzy

 1. -zastupování v občanském soudním řízení a rozhodčím řízeníPracovní právo


 1. -právní služby při vzniku, změně a zániku pracovního poměru (pracovní smlouva,

výpověď…)

- dohody o provedení práce a o pracovní činnosti

- náhrada škodyRodinné právo


- zastupování v řízení o rozvodu manželství

- popření otcovství, určení otcovství

- vypořádání společného jmění manželů