Další služby Advokátní úschova Naše advokátní kancelář disponuje speciálním účtem úschov advokáta, Uložení finančních prostředků na takovém účtu poskytuje stranám v souladu s právními předpisy vyšší míru právní ochrany než jejich uložení na běžných či termínovaných účtech. V souvislosti s transakcemi našich klientů běžně provádíme i služby úschovy listin Ověřování podpisů Naše kancelář provádí pro naše klienty v rámci poskytování našich právních služeb ověřování jejich podpisů zcela zdarma. Cílem je zajistit klientovi efektivní a komplexní právní servis. Překladatelský servis Protože naše advokátní kancelář, poskytuje již mnoho let právní služby zahraničním klientům, velmi úzce spolupracujeme s několika soudními tlumočníky. Proto je naše kancelář schopna zajistit svým klientům úředně ověřené překlady či tlumočení v cizích jazycích.

Další služby


Advokátní úschova


Naše advokátní kancelář disponuje speciálním účtem úschov advokáta, Uložení finančních prostředků na takovém účtu poskytuje stranám v souladu s právními předpisy vyšší míru právní ochrany než jejich uložení na běžných či termínovaných účtech. V souvislosti s transakcemi našich klientů běžně provádíme i služby úschovy listinOvěřování podpisů


Naše kancelář provádí pro naše klienty v rámci poskytování našich právních služeb ověřování jejich podpisů zcela zdarma. Cílem je zajistit klientovi efektivní a komplexní právní servis.Překladatelský servis


Protože naše advokátní kancelář, poskytuje již mnoho let právní služby zahraničním klientům, velmi úzce spolupracujeme s několika soudními tlumočníky. Proto je naše kancelář schopna zajistit svým klientům úředně ověřené překlady či tlumočení v cizích jazycích.