Odměny Výše odměny za námi poskytované služby se vždy odvíjí od dohody s konkrétním klientem a v závislosti na druhu poskytnutých právních služeb. Odměna hodinová Je stanovena v rozmezí 1.500 - 3.000 Kč/hodina právních služeb. Dále zavisí na složitosti a náročnosti konkrétního případu. V žádném případě není účtována každá započatá hodina, což je ideální pro případy, kdy ani klient ani jeho advokát neznají pravděpodobný rozsah práce. Mimosmluvní odměna Poskytnuté právní služby lze účtovat dle advokátního tarifu, který je stanoven dvěma vyhláškami Ministerstva spravedlnosti. Obecně lze říct, že v takovém případě se výše odměny odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy apod.. Vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Vyhl. č. 484/2000 Sb., paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem v soudním řízení. Úkolová odměna S klientem lze předem sjednat konečnou částku, která mu bude vyúčtována po ukončení poskytování právních služeb. Tento způsob účtování je vhodný v případech, kdy klient požaduje sepsat konkrétní smlouvu či potřebuje zařídit jinou již dopředu známou záležitost. Paušální odměna V případě, že klient bude potřebovat naše právní služby pravidelně (např. po dobu několika měsíců či let), lze s klientem dohodnout pevnou měsíční částku, která mu bude účtována. V takovém případě nabízíme klientovi v rámci tohoto měsíčního paušálu zvýhodněnou hodinovou sazbu s tím, že pokud vyčerpá smluvený počet hodin, bude mu dále účtováno taktéž za zvýhodněnou sazbu. Konkrétní částky samozřejmě závisí na dohodě s klientem. Tento způsob účtování je ideální pro obchodní společnosti. V případě sjednání paušální odměny jsme připraveni být klientovi k dispozici prakticky kdykoliv. U větších společností je možné domluvit se i na pravidelných návštěvách zástupce naší kanceláře v sídle klienta (např. při poradách). Odměna při vymáhání pohledávek Naše kancelář pro celou řadu klientů spravuje agendu vymáhání jejich pohledávek. I v tomto případě je způsobů účtování celá řada, účtovat je možné standardní hodinovou sazbou nebo nižší hodinovou sazbu s tím, že případné přisouzené náklady řízení od protistrany náleží naší kanceláři. Odměna “cap fee” U významných či déle trvajících zakázek si lze domluvit maximální odměnu, tzv. cap fee. Pro naše klienty se snažíme nalézt vždy vhodný způsob účtování za námi vykonaný právní servis. Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. soudní a správní poplatky, cestovní náhrady, náklady na překlady a znalecké posudky).

OdměnyVýše odměny za námi poskytované služby se vždy odvíjí od dohody s konkrétním klientem a v závislosti na druhu poskytnutých právních služeb.Odměna hodinová


Je stanovena v rozmezí 1.500 - 3.000 Kč/hodina právních služeb. Dále zavisí na složitosti a náročnosti konkrétního případu. V žádném případě není účtována každá započatá hodina, což je ideální pro případy, kdy ani klient ani jeho advokát neznají pravděpodobný rozsah práce.Mimosmluvní odměna


Poskytnuté právní služby lze účtovat dle advokátního tarifu, který je stanoven dvěma vyhláškami Ministerstva spravedlnosti. Obecně lze říct, že v takovém případě se výše odměny odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy apod..

Vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Vyhl. č. 484/2000 Sb., paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem v soudním řízení.Úkolová odměna


S klientem lze předem sjednat konečnou částku, která mu bude vyúčtována po ukončení poskytování právních služeb. Tento způsob účtování je vhodný v případech, kdy klient požaduje sepsat konkrétní smlouvu či potřebuje zařídit jinou již dopředu známou záležitost.Paušální odměna


V případě, že klient bude potřebovat naše právní služby pravidelně (např. po dobu několika měsíců či let), lze s klientem dohodnout pevnou měsíční částku, která mu bude účtována. V takovém případě nabízíme klientovi v rámci tohoto měsíčního paušálu zvýhodněnou hodinovou sazbu s tím, že pokud vyčerpá smluvený počet hodin, bude mu dále účtováno taktéž za zvýhodněnou sazbu. Konkrétní částky samozřejmě závisí na dohodě s klientem. Tento způsob účtování je ideální pro obchodní společnosti. V případě sjednání paušální odměny jsme připraveni být klientovi k dispozici prakticky kdykoliv. U větších společností je možné domluvit se i na pravidelných návštěvách zástupce naší kanceláře v sídle klienta (např. při poradách).Odměna při vymáhání pohledávek


Naše kancelář pro celou řadu klientů spravuje agendu vymáhání jejich pohledávek. I v tomto případě je způsobů účtování celá řada, účtovat je možné standardní hodinovou sazbou nebo nižší hodinovou sazbu s tím, že případné přisouzené náklady řízení od protistrany náleží naší kanceláři.Odměna “cap fee”


U významných či déle trvajících zakázek si lze domluvit maximální odměnu, tzv. cap fee.Pro naše klienty se snažíme nalézt vždy vhodný způsob účtování za námi vykonaný právní servis.Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. soudní a správní poplatky, cestovní náhrady, náklady na překlady a znalecké posudky).